Kartlegging av svartelistede arter

itrollheimenUncategorized

iTrollheimen har i oppdrag fra Surnadal kommune kartlagt svartelistede arter i kommunen denne sommeren. Artene som ble kartlagt var kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose. Disse artene kommer opprinnelig fra andre deler av verden og utkonkurerer mange av våre naturlige plantearter. Artene er en trussel for vår opprinnelige flora og har havnet på den såkalte svartelista. iTrollheimen har nå lagt ut samtlige observasjoner av de tre artene på artsobservasjoner.no. Her kan også du legge inn dine funn, noe vi setter pris på. Dette er til hjelp når man i et eventuellt neste steg skal til å opprette tiltak for å utrydde eller begrense spredning av disse artene. Tusen takk til alle som har kommet med tips i forbindelse med kartleggingen.

Les mer om prosjektet på vår facebookside. https://www.facebook.com/pages/ITrollheimen/572409116226094?ref=aymt_homepage_panel

Skjermdump fra artsobservasjoner.no

Skjermdump fra artsobservasjoner.no

Kartlegging av svartelistede arter

itrollheimenUkategorisert

iTrollheimen har i oppdrag fra Surnadal kommune kartlagt svartelistede arter i kommunen denne sommeren. Artene som ble kartlagt var kjempespringfrø, parkslirekne og rynkerose. Disse artene kommer opprinnelig fra andre deler av verden og utkonkurerer mange av våre naturlige plantearter. Artene er en trussel for vår opprinnelige flora og har havnet på den såkalte svartelista. iTrollheimen har nå lagt ut samtlige observasjoner av de tre artene på artsobservasjoner.no. Her kan også du legge inn dine funn, noe vi setter pris på. Dette er til hjelp når man i et eventuellt neste steg skal til å opprette tiltak for å utrydde eller begrense spredning av disse artene. Tusen takk til alle som har kommet med tips i forbindelse med kartleggingen.

Les mer om prosjektet på vår facebookside. https://www.facebook.com/pages/ITrollheimen/572409116226094?ref=aymt_homepage_panel

Skjermdump fra artsobservasjoner.no

Skjermdump fra artsobservasjoner.no