Med masterbakgrunn innen naturforvaltning og årsstudium innen natur- og kulturminneoppsyn kan vi tilby tjenester innen naturforvaltning, skjøtsel, oppsyn og naturregistrering. Vi tilbyr konsulenttjenester for interesseorganisasjoner, privat– og offentlig sektor.

Her er hva vi tilbyr:

  • Kartlegging/Registrering av biologisk mangfold
  • Sårbarhetsanalyser
  • Prøvefiske, el-fiske
  • Beitetakseringer
  • Sårbarhetsanalyser
  • Konsekvensutredninger
  • Prosjektledelse/sekretærfunksjon
  • Oppsynsvirksomhet
  • Skjøtsel i verneområder
  • Utarbeidelse av forvaltningsplaner innen viltforvaltning

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud!

Våre referanser:

Bolme, G. (2020). Skilting ved fisketrapper og munningsfredningssoner i Møre & Romsdal fylke. Rapport 009-2020.

Bolme, G. & Børset, Å. (2020). Optimalisert drift av omløpsventil ved Brandåa kraftverk 2020. iTrollheimen Rapport 008-2020.

Bolme, G. & Børset, Å. (2020). Fiskebiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget, Fjord og Skjåk kommuner 2020. iTrollheimen Rapport 007-2020.

Bolme, G. (2020) Kartlegging av fugl i Rørvikvatnet naturreservat, Giske kommune 2020. iTrollheimen rapport 006-2020. Rindal.

Bolme, G. (2020). Restaurering og slått av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat 2020. Rapport 005-2020.

Bolme, G. (2020). Re-kartlegging/overvåking av fugl på Minnilldalsmyran naturreservat 2020. iTrollheimen Rapport 003-2020.

Bolme, G. (2020). Skjøtselarbeid i Tågdalen naturreservat 2020. iTrollheimen Rapport 002-2020.

Bolme, G. (2020). Sårbarhetsanalyse av hubrolokalitet i Espedalen landskapsvernområde, Sør-Fron kommune, 2020. iTrollheimen Rapport 001-2020

Bolme, G. (2019) Forvaltningsplan for grågås og kanadagås i Surnadal kommune 2019-2023. iTrollheimen 2019-001

Bolme, G. (2019) Skjøtsel i Tågdalen naturreservat. iTrollheimen 2019-002

Bolme, G. (2019) Restaurering og slått av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat. iTrollheimen 2019- 003

Bolme, G. (2019). Kartlegging av fugl i Rørvikvatnet naturreservat, Giske kommune. iTrollheimen 2019-004

Bolme, G. (2018) Restaurering og slått av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat. iTrollheimen 2018-004

Bolme, G. (2018). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat. iTrollheimen 2018-003

Bolme, G. (2018). Kartlegging av storsalamander (Triturus cristatus) i Rindalsåsene. iTrollheimen 2018-002

Bome, G. (2018). Kartlegging av gytelokaliteter av nordpadde (Bufo bufo) mellom Surna og Fv 325, Surnadal kommune. iTrollheimen 2018-001

Bolme, G. (2017). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat. iTrollheimen 2017-002

Bolme, G. (2017). Reiseliv med tilknytning til Trollheimen landskapsvernområde. – Som grunnlag for videre arbeid med besøksforvaltning. iTrollheimen 2017-001

Bolme, G. (2016). Sårbarhetsanalyse for fugl i Trollheimen. iTrollheimen 2016-004

Bolme, G. (2016). Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med regulering av Ånegga, delplan Stemnesbrekkenget, Rennebu kommune. iTrollheimen 2016-003

Vatne, S. & Bolme, G. (2016). Naturmangfold, beite- og viltverdier i planlagt hyttefelt på Sørøyåsen, Rennebu kommune. Rapport 2016- 002

Bolme, G. (2016). Skjøtsel i Tågdalen naturreservat. iTrolllheimen 2016-001

Bolme, G. (2015). Kartlegging av svartelistede arter i Surnadal kommune. iTrollheimen 2015-003

Bolme, G. (2015). Prøvefiske i Langvatnet, Helgetunmarka, Rindal kommune. iTrollheimen 2015-002

Bolme, G. (2015). Prøvefiske i Innerdalsvatnet, Sunndal kommune. iTrollheimen 2015-001.

Bolme, G. (2014). Minilldalsmyrene naturreservat. – Kartlegging av vegetasjon og fuglesamfunn.

Bolme, G. (2013). Fiskebiologiske undersøkelser i Trollheimen. Fjellfiske i Trollheimen