Rassafari og besøk hos Skyttar-Tølløv

itrollheimenUkategorisert

Om lørdagen var iTrollheimen på vandring med en gjeng fantastisk spreke leirdeltakere. Jeg møtte de ved Sekkvatnet der de hadde overnattet. Etter at de hadde pakket ned to lavvoer, soveposer og mat i store ryggsekker tok vi føttene fatt. Turen gikk fra Sekkvatnet opp mot Storvatnet hvor det ble en liten snøballkrig. Vi spiste lunsj med et det flotte skuet av Gråsjøen og Folddalsfjella. Etter lunsj var vi på rassafari ned gjennom ett av de største rasa på østsida av Gråsjøen. Her har det vært enorme krefter i sving! Nede ved Gråsjøens bredder beveget vi oss mot Gråhaugen igjen. På turen besøkte vi det som er igjen av Skyttar-Tølløv sitt barndomshjem, Garden. Jeg må si jeg er mektig imponert over alle de små føttene som gikk denne lange turen med over gjennomsnittet store ryggsekker. Jeg tror de fleste sovnet tidlig den kvelden. Takk til leirlederne også for en fin dag!

På tur opp mot Storvatnet. Det var ei dryg li.

På tur opp mot Storvatnet. Det var ei dryg li.

Gutta boys poserer etter en litem snøballkrig

Gutta boys poserer etter en liten snøballkrig

2015-07-04 12.23.20

På tur ned mot Gråsjøen

På tur ned mot Gråsjøen

2015-07-04 14.24.29

Under rassafarien så vi hvilke enorme krefter som hadde vært i sving. Her er hele gjengen i ett av rasene.

Under rassafarien såg vi hvilke enorme krefter som hadde vært i sving. Her er hele gjengen i ett av rasene.

Rassafari og besøk hos Skyttar-Tølløv

itrollheimenUncategorized

Om lørdagen var iTrollheimen på vandring med en gjeng fantastisk spreke leirdeltakere. Jeg møtte de ved Sekkvatnet der de hadde overnattet. Etter at de hadde pakket ned to lavvoer, soveposer og mat i store ryggsekker tok vi føttene fatt. Turen gikk fra Sekkvatnet opp mot Storvatnet hvor det ble en liten snøballkrig. Vi spiste lunsj med et det flotte skuet av Gråsjøen og Folddalsfjella. Etter lunsj var vi på rassafari ned gjennom ett av de største rasa på østsida av Gråsjøen. Her har det vært enorme krefter i sving! Nede ved Gråsjøens bredder beveget vi oss mot Gråhaugen igjen. På turen besøkte vi det som er igjen av Skyttar-Tølløv sitt barndomshjem, Garden. Jeg må si jeg er mektig imponert over alle de små føttene som gikk denne lange turen med over gjennomsnittet store ryggsekker. Jeg tror de fleste sovnet tidlig den kvelden. Takk til leirlederne også for en fin dag!

På tur opp mot Storvatnet. Det var ei dryg li.

På tur opp mot Storvatnet. Det var ei dryg li.

Gutta boys poserer etter en litem snøballkrig

Gutta boys poserer etter en liten snøballkrig

2015-07-04 12.23.20

På tur ned mot Gråsjøen

På tur ned mot Gråsjøen

2015-07-04 14.24.29

Under rassafarien så vi hvilke enorme krefter som hadde vært i sving. Her er hele gjengen i ett av rasene.

Under rassafarien såg vi hvilke enorme krefter som hadde vært i sving. Her er hele gjengen i ett av rasene.