Trollheimstrolla til Australia

itrollheimenUkategorisert

Som noen kanskje allerede har fått med seg jobber vi med et ganske omfattende Trollprosjekt. Dette vil dere få høre mer om fremover. Allerede nå har trolla våre markert seg og vært en tur til Australia. Vår samarbeidspartner Øyvind fra NTNU har vært til den anerkjente konferansen SIGGRAPH Asia. Hvis du vil vite mer om det tror jeg det er best du leser dette selv. FØLG MED!!

https://elsys.blog/2019/11/24/fra-trollheimen-til-brisbane/?fbclid=IwAR23t4x_cOa3JT-kd-0Fv-2ouTdA315gn2WrsvNYjNIoMCVvTYIOu6l9ZcM

iTrollheimen