Generelle Betingelser

Når, hvor og hvordan

Denne informasjonen gjelder for arrangement som avholdes av iTrollheimen AS. Den som er ansvarlig for bestillingen regnes å være ansvarlig for betalingen. Bekreftelsen som du undertegner, regnes alltid som den opprinnelige bestillingen. Dersom dere ønsker å endre bestillingen må dette gjøres skriftlig til iTrollheimen AS

Hva inneholder bekreftelsen

I bekreftelsen skal det stå hva som er inkludert, hva alt koster og hvor mange deltagere det er og en kjøreplan på arrangementet. Dersom arrangementet omfatter overnatting, må vi ha navneliste og romfordeling senest 2 uker før ankomst.

Når og hvor mye kan jeg avbestille og endre?

Arrangementet kan avbestilles og endres uten ekstra kostnader hvis dere er ute i god tid. Vi har ulike avbestillingsfrister, avhengig av størrelsen på arrangementet og hvor mye dere ønsker å endre. siste frist i antall virkedager som gjelder for å endre reservasjon av et arrangement:

  • Ved avbestilling/endring inntil 14 dager før arrangementet starter refunderes 100%.
  • Ved avbestilling/endring etter 7 dager før arrangementet starter refunderes 50 % av beløpet

  • Ved avbestilling/endring inntil 3 dager før arrangementet starter gis ingen refusjon.
    
Arrangementet blir gjennomført uansett vêr.

 

Ved flere reduksjoner regnes reduksjon av antall deltagere fra opprinnelig bestillingsdato.

Hva om arrangementet blir forsinket?

Ved forsinkelser i forhold til bekreftet kjøreplan, som ikke skyldes iTrollheimen AS, vil arrangør bli belastet kr 1.000 per påbegynte time.

Hva skjer om vi ikke dukker opp?

Hvis man ikke møter opp, blir forsinket eller har tidlig avreise, kommer vi til å kreve full erstatning selv om deltagerne bestiller hver for seg. I tillegg har iTrollheimen AS rett til erstatning for de tjenester som det ikke går an å avbestille, eksempelvis eksterne tjenester som bestilles på deres regning.

Når kan man sjekke inn/ut på Trollhøtta?

Ved leie av Trollhøtta er hytta klar til bruk kl 15:00 på ankomstdato og gjestene må sjekke ut innen 12:00 på avreisedato. Arrangør kan bli belastet for ekstra døgn hvis frist for utsjekk ikke overholdes.

Hva gjør vi med spesielle ønsker/behov?

Gi iTrollheimen AS beskjed så tidlig som mulig. Dette kan gjelde ulike allergier, tilrettelegging eller andre ønsker. Dersom du kommer med ønsker for tett opp til arrangementet, tar vi forbehold om at vi ikke alltid kan oppfylle dem.

Kan vi medbringe egen mat og drikke?

Ved leie av Trollhøtta kan man nyte hva man vil.

Ved arrangement på Trollheimstunet er det ikke tillatt med medbrakt mat og drikke hvis ikke annet er avtalt.

Kan iTrollheimen AS endre bookingen (Force Majeure)?

Vi har rett til å avbestille eller endre arrangementet uten å erstatte dine eventuelle tap, i tilfelle streik, lockout, brann, innskrenkninger i leveringer og annet som er utenfor iTrollheimen AS sin kontroll. iTrollheimen AS kan også når som helst avslutte eller avbestille arrangementet dersom virksomheten eller personalets sikkerhet er truet.

Kan prisene endres?

iTrollheimen har rett til å justere prisene dersom det skulle skje endringer som er utenfor vår kontroll, som for eksempel skatte- og avgiftsendringer. Dersom det skulle skje, sier vi ifra med en gang.

Hvordan betaler vi?

iTrollheimen AS sender ut faktura i etterkant av arrangementet. Betalingsvilkårene er avtalt i bekreftelsen med iTrollheimen As. Den som bestiller har ansvaret for alle kostnader i forbindelse med møtet, selv når deltagerne skal bekoste deler av bestillingen selv. Alle våre priser inkluderer merverdiavgift.

Hvem er ansvarlig for skader og verdisaker?

iTrollheimen AS er ikke ansvarlig for ting som oppbevares eller glemmes i våre lokaler og arealer. Du er ansvarlig på objektivt grunnlag for skader som arrangement-deltagere, innleide artister og spesialutstyr forårsaker, både på bygg, utstyr og inventar. Det gjelder også hvis dere behøver rengjøring utover det vanlige.